Tag Archives: ฮิปสเตอร์

งานฝีมือ ”The Simple Pastel” โปสการ์ดไม้สุดแนว ธุรกิจกระแสฮิปสเตอร์เอาใจวัยรุ่น

งานฝีมือ ”The Simple Pastel” โปสการ์ดไม้สุดแนว ธุรกิจกระแสฮิปสเตอร์เอาใจวัยรุ่น

งานฝีมือ ”The Simple Pastel” โปสการ์ดไม้สุดแนว ธุรกิจกระแสฮิปสเตอร์เอาใจวัยรุ่น สภาพสังคมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันทำให้การหารายได้สำหรับหนุ่มสาวยุคปัจจุบันไม่จำเป็นต้องเป็นการทำงานประจำเท่านั้น ยังมีอาชีพเสริมใหม่ๆที่สามารถสร้างค่าตอบแทนได้จำนวนมาก ด้วยความคิดสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบ จึงมี

Read More »