Tag Archives: เครื่องดื่มสมุนไพร

เครื่องดื่มสมุนไพร ‘กำลังใจ’ ดื่มกำลังใจ ให้ใจมีกำลัง

เครื่องดื่มสมุนไพร ‘กำลังใจ’ ดื่มกำลังใจ ให้ใจมีกำลัง

เครื่องดื่มสมุนไพร ‘กำลังใจ’ ดื่มกำลังใจ ให้ใจมีกำลัง เครื่องดื่มสมุนไพร ‘กำลังใจ’ อีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพ ผลิตและจำหน่ายภายใต้ บริษัท ชิโนบุ ฟู้ดส์ แอนด์ ดริ้งค์ จำกัด เปิดตัวเมื่อปีที่ผ่านมา โดยการรวมกลุ่มกันของผู้ที่เล็งเห็นประโยชน์ของน้ำสมุนไพร นำโดยคุณไกรลาศ วงศ์สุรไกรประธานกลุ่ม ซึ่งมองเห็นโอกาสที่จะทำให้คนไทยได้บริโภคน้ำสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพได้มาตรฐานถูกหลักอนามัย มาพร้อมแพ็คเกจจิ้งที่ทันสมัย ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกกลุ่ม

Read More »