Tag Archives: เครื่องปั้น

เครื่องปั้นดินเผา “Nice Little Clay” ธุรกิจเซรามิกดีไซน์ลงตัว ผสานศิลปะและประโยชน์ใช้สอย

เครื่องปั้นดินเผา “Nice Little Clay” ธุรกิจเซรามิกดีไซน์ลงตัว ผสานศิลปะและประโยชน์ใช้สอย

เครื่องปั้นดินเผา “Nice Little Clay” ธุรกิจเซรามิกดีไซน์ลงตัว ผสานศิลปะและประโยชน์ใช้สอย ความโชคดีอย่างหนึ่งในชีวิตคือ การได้ทำงานที่รักและรักงานที่ทำ เพราะงานเป็นอาชีพที่ต้องใช้ในการหารายได้เพื่อเลี้ยงชีวิตให้สามารถดำรงต่อไปได้ เป็นสิ่งที่สร้างทั้งความสุขและความทุกข์ ซึ่ง “คุณพีระนันท์ นันทขว้าง” นับเป็นหนึ่ง

Read More »