Tag Archives: เครื่องสำอาง Gems Face

เครื่องสำอาง Gems Face สารสกัดจากอัญมณี 12 ชนิดประจำเดือนเกิด ธุรกิจบนความเชื่อ!

เครื่องสำอาง Gems Face สารสกัดจากอัญมณี 12 ชนิดประจำเดือนเกิด ธุรกิจความเชื่อ!

เครื่องสำอาง Gems Face สารสกัดจากอัญมณี 12 ชนิดประจำเดือนเกิด ธุรกิจบนความเชื่อ! เครื่องสำอางยังคงเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจด้านนี้เติบโตขึ้นทุกวันๆ แต่ด้วยความเติบโตนี้เองก็ทำให้อัตราการแข่งขันสูงขึ้นเช่นกัน ผู้ผลิตเครื่องสำอางแต่ละรายจึงต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวเองอยู่ตลอด เพื่อให้สามารถดึงดูดความสนใจจากลูกค้าให้ได้มากที่สุด อาจจะอาศัยกลไกเรื่องราคาเข้าช่วย หรืออาศัยเรื่องนวัตกรรมที่โดดเด่นชูคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความน่าสนใจ หรือบางรายก็อาจสร้างจุดเด่นด้วยการแก้ปัญหาเฉพาะทางเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ซึ่งวันนี้เราก็มีเครื่องสำอางแบรนด์หนึ่งที่สร้างจุดต่างด้วยการนำเอาความเชื่อทางโหราศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ ทำให้เกิดความโดดเด่นไม่น้อย

Read More »