Tag Archives: เชอร์เบท

ขายไอศกรีม “Ampersand” สร้างแบรนด์ติดตลาดผลิตเจลาโต้เชอร์เบท์ไอเดียเก๋

ขายไอศกรีม “Ampersand” สร้างแบรนด์ติดตลาดผลิตเจลาโต้เชอร์เบท์ไอเดียเก๋

ขายไอศกรีม “Ampersand” สร้างแบรนด์ติดตลาดผลิตเจลาโต้เชอร์เบท์ไอเดียเก๋ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของไอศกรีมนั้นได้มีมาอย่างยาวนาน อาจเริ่มต้นตั้งแต่ยุคจีนโบราณหรือสมัยจักรวรรดิโรมัน ซึ่งได้กลายมาเป็นของชอบของใครหลายๆคน ซึ่งในปัจจุบันได้มีการจำแนกชนิดไว้จำนวนมาก แต่เดิมเราจะรู้จักแต่เพียง

Read More »