Tag Archives: เนสกาแฟ

ธุรกิจกาแฟ “เนสกาแฟ (Nescafé)” เผยผลิตภัณฑ์ใหม่ตอกย้ำผู้ครองตลาด

ธุรกิจกาแฟ “เนสกาแฟ (Nescafé)” เผยผลิตภัณฑ์ใหม่ตอกย้ำผู้ครองตลาด ทุ่มงบโฆษณาทุกทิศทาง

ธุรกิจกาแฟ “เนสกาแฟ (Nescafé)” เผยผลิตภัณฑ์ใหม่ตอกย้ำผู้ครองตลาด ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในตลาดธุรกิจกาแฟไทยนั้น “เนสกาแฟ (Nescafé)  ” เป็นแบรนด์ที่ครองตลาดมากเป็นอันดับที่ 1 ด้วยจำนวนกว่า 60% ของตลาด ซึ่งที่ผ่านมานั้นตลาดโดยรวมมีมูลค่าประมาณ 20,000 ล้านบาท ซึ่งถือว่าไม่มีการเติบโตมากนัก เนื่องจาก ประเทศทั่วโลกรวมถึงไทยกำลังประสบกับปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ ผู้บริโภคจึงหันมาใส่ใจการจับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้น ดังนั้น แม้ว่าเนสกาแฟจะเป็นเจ้าใหญ่ในตลาด แต่ต้องมีการปรับตัวเพื่อกระตุ้นการซื้อของผู้บริโภคด้วยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เอาใจลูกค้าคอกาแฟสด

Read More »

แฟรนไชส์เนสกาแฟ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ หลายรูปแบบที่คุณกำหนดเองได้

แฟรนไชส์เนสกาแฟ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ หลายรูปแบบที่คุณกำหนดเองได้

แฟรนไชส์เนสกาแฟ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ หลายรูปแบบที่คุณกำหนดเองได้ ขายกาแฟ เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และถึงแม้ว่าจะมีผู้ประกอบการจำนวนมากที่เลือกทำธุรกิจขายกาแฟ แต่ทว่าผู้บริโภคก็มีมากขึ้นตามกัน

Read More »