Tag Archives: เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ “Idealize” บ่งบอกความคลาสสิกผ่านเฟอร์นิเจอร์ลอฟต์ผลิตชิ้นเดียวในโลก

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ “Idealize” บ่งบอกความคลาสสิกผ่านเฟอร์นิเจอร์ลอฟต์ผลิตชิ้นเดียวในโลก

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ “Idealize” บ่งบอกความคลาสสิกผ่านเฟอร์นิเจอร์ลอฟต์ผลิตชิ้นเดียวในโลก สำหรับการทำธุรกิจใดๆนั้นปัญหาที่ผู้ประกอบการต้องประสบเสมอคือ คู่แข่งที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นจนทำให้ลูกค้ามีความต้องการในสินค้าของตนเองลดน้อยลง ทำให้ผู้ประกอบการต้องพัฒนาสินค้าหรือผลิตสินค้าใหม่ๆป้อนเข้าสู่ตลาดเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค รวมไปถึงธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เช่นกันที่ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการเพิ่มจำนวนมากขึ้นจนทำให้ “คุณสุทธิ ปโยธรสิริ” ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักตัดสินใจนำความคิดของตนเองมาพัฒนาให้เป็นรูปร่างเพื่อช่วยธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเดิม

Read More »