Tag Archives: เมนูดับร้อน

แฟรนไชส์น้ำปั่น “Bluemountain Coffee” ธุรกิจน้ำปั่นที่มีเมนูเยอะที่สุดตรงใจลูกค้า

แฟรนไชส์น้ำปั่น “Bluemountain Coffee” ธุรกิจน้ำปั่นที่มีเมนูเยอะที่สุดตรงใจลูกค้า

แฟรนไชส์น้ำปั่น “Bluemountain Coffee” ธุรกิจน้ำปั่นที่มีเมนูเยอะที่สุดตรงใจลูกค้า “แฟรนไชส์น้ำปั่น” คือธุรกิจผลิตน้ำปั่น ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่อยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านาน ด้วยสภาพอากาศของเมืองไทยที่เป็นใจเสมอให้ผู้คนหันมาบริโภคน้ำปั่นกันเป็นจำนวนมาก และยังสามารถดื่มได้เกือบทั้งปี ทำให้น้ำปั่นเป็นเครื่องดื่มขายดีประจำเมืองไทย ต่อมาด้วยเหตุของความขายดีก็ทำให้มีผู้สนใจหันมาประกอบ

Read More »