Tag Archives: เมล์บ๊อกซ์

แฟรนไชส์ไปรษณีย์ “เมล์บ๊อกซ์” ครบครันด้านบริการ เข้าถึงลูกค้าทันใจ

แฟรนไชส์ไปรษณีย์ “ เมล์บ๊อกซ์ ” ครบครันด้านบริการ เข้าถึงลูกค้าทันใจ

แฟรนไชส์ไปรษณีย์ “ เมล์บ๊อกซ์ ” ครบครันด้านบริการ เข้าถึงลูกค้าทันใจ ย้อนไปเมื่อครั้งสมัยคุณพ่อคุณแม่ยังเป็นวัยรุ่น ถ้าจะกล่าวถึงวิธีทางการติดต่อสื่อสารในสมัยนั้น ไม่ว่าจะเป็นการส่งความคิดถึงความหวังดีถึงใครสักคน หรือการติดต่อสื่อสารด้านธุรกิจที่มีความสำคัญ คงเป็นไปด้วยความยากลำบาก มีเพียงไม่กี่ช่องทางให้บริการทั้งยังมีความทันสมัยไม่เท่ายุคการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันที่มีการให้บริการอย่างครบวงจร เป็นรูปแบบบริการแบบ

Read More »