Tag Archives: เรียนภาษา

สถาบันสอนภาษา “Wall Street English” มาตรฐานระดับอินเตอร์ ขยายสาขาทั่วโลกกว่า 550 สาขา

สถาบันสอนภาษา “Wall Street English” มาตรฐานระดับอินเตอร์ ขยายสาขาทั่วโลกกว่า 550 สาขา

สถาบันสอนภาษา “Wall Street English” มาตรฐานระดับอินเตอร์ ขยายสาขาทั่วโลกกว่า 550 สาขา สถาบันสอนภาษา…ธุรกิจที่ช่วยเปิดโอกาสให้กับใครหลายคน เมื่อภาษาคือสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต เพราะการสื่อสารคือช่องทางสำคัญที่ช่วยเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างไร้ขีดจำกัด หลายคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะมี

Read More »

แฟรนไชส์การศึกษา “Kidable” พัฒนาภาษาเด็ก ต้อนรับสู่ยุคAEC

แฟรนไชส์การศึกษา “Kidable” พัฒนาภาษาเด็ก ต้อนรับสู่ยุคAEC

แฟรนไชส์การศึกษา “Kidable” พัฒนาภาษาเด็ก ต้อนรับสู่ยุคAEC โลกยุคโลกาภิวัตน์เช่นในปัจจุบันมีการติดต่อและการหลั่งไหลทางวัฒนธรรมจำนวนมาก ทำให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น การใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันเพียง 1 ภาษาไม่เพียงพออีกต่อไป สำหรับคนจำนวนมากได้มีการตื่นตัว

Read More »