Tag Archives: เรือนมัลลิการ์

ธุรกิจร้านอาหาร “เรือนมัลลิการ์” ย้อนยุค “เปิบมือ” สีสันวัฒนธรรมไทย

ธุรกิจร้านอาหาร “เรือนมัลลิการ์” ย้อนยุค “เปิบมือ” สีสันวัฒนธรรมไทย

ธุรกิจร้านอาหาร “เรือนมัลลิการ์” ย้อนยุค “เปิบมือ” สีสันวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของคนไทยตั้งแต่สมัยอดีตกาลคือการทานด้วยวิธีใช้มือหยิบข้าว สามารถเรียกได้ว่า “เปิบมือ” โดยจะมีการปูเสื่อหรือผ้าสะอาดบนพื้นบ้าน วางกับข้าวและข้าวร้อนๆไว้กลางวง สมาชิกทุกคนในครอบครัวจะมานั่ง

Read More »