Tag Archives: เล่งหงษ์

ร้านอาหารจีน “เล่งหงษ์” ภัตตาคารชื่อดัง หนทางสู่ธุรกิจบนความสำเร็จ

ร้านอาหารจีน “เล่งหงษ์” ภัตตาคารชื่อดัง หนทางสู่ธุรกิจบนความสำเร็จ

ร้านอาหารจีน “เล่งหงษ์” ภัตตาคารชื่อดัง หนทางสู่ธุรกิจบนความสำเร็จ ร้านอาหารจีน…ธุรกิจทำเงินด้วยการขายอาหาร ต้องบอกก่อนเลยว่าสำหรับร้านอาหารจีน คงไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าความอร่อย ที่ถึงแม้ว่าธุรกิจร้านอาหารทั่วๆ ไปจะเน้นที่การให้บริการหรือบรรยากาศร้านใดๆ ก็ตาม แต่สำหรับร้านอาหาร

Read More »