Tag Archives: เศรษฐกิจจีนปี57

เศรษฐกิจจีน ประคองตัวตลอดปี’ 57 สินค้า SMEs ไทยที่มีจีนเป็นตลาด ควรเร่งปรับกลยุทธ์ขยายช่องทางการค้า

เศรษฐกิจจีน ประคองตัวตลอดปี’ 57 สินค้า SMEs ไทยที่มีจีนเป็นตลาด ควรเร่งปรับกลยุทธ์ขยายช่องทางการค้า

เศรษฐกิจจีน ประคองตัวตลอดปี’ 57 สินค้า SMEs ไทยที่มีจีนเป็นตลาด ควรเร่งปรับกลยุทธ์ขยายช่องทางการค้า ธุรกิจ SMEs ไทยพึ่งพาการค้ากับต่างประเทศ ทั้งการนำเข้าสินค้ามาเพื่อผลิตและจำหน่าย รวมทั้งการพึ่งพาตลาดต่างประเทศในการสร้างรายได้จากการส่งออกสินค้า โดยธุรกิจ SMEs ทำการค้ากับต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.1 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย สะท้อนภาคต่างประเทศร่วมมีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ ซึ่งหนึ่งในนั้นมีจีนเป็นคู่ค้าหลักที่ครองสัดส่วน 1 ใน 5

Read More »