Tag Archives: เศรษฐกิจยุคแบ่งปัน

เทรนด์เศรษฐกิจยุคแบ่งปันมาแรง ผู้บริโภคเห็นพ้องช่วยทำให้ชีวิตสะดวกสบาย

เทรนด์เศรษฐกิจยุคแบ่งปันมาแรง ผู้บริโภคเห็นพ้องช่วยทำให้ชีวิตสะดวกสบาย

เทรนด์เศรษฐกิจยุคแบ่งปันมาแรง ผู้บริโภคเห็นพ้องช่วยทำให้ชีวิตสะดวกสบาย PwC Consulting เผยผลสำรวจกระแสเศรษฐกิจยุคแบ่งปัน ชี้ 83% เห็นว่าการแชร์ทรัพยากรระหว่างกันช่วยทำให้ชีวิตสะดวกสบายและใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 43% เชื่อว่า ยิ่งครอบครอง ยิ่งเป็นภาระ ในขณะที่

Read More »