Tag Archives: เสื้อผ้าสำเร็จรูป

โอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ค้าปลีก-ค้าส่งเสื้อผ้าสำเร็จรูป

โอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ค้าปลีก-ค้าส่งเสื้อผ้าสำเร็จรูป

โอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ค้าปลีก-ค้าส่งเสื้อผ้าสำเร็จรูป เสื้อผ้า เป็นสินค้าที่ซื้อง่ายขายคล่อง เนื่องจากเป็น 1 ในปัจจัย 4 ที่สำคัญ ขณะที่ผู้คนในสังคมทุกวันนี้ก็ให้ความสำคัญกับการแต่งกาย จึงไม่น่าแปลกใจที่จะกลายเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการ SMEs ที่จะเข้ามาลงทุนและประกอบกิจการ สะท้อนจากมูลค่าตลาดของธุรกิจแฟชั่นเสื้อผ้ามีความคึกคักและเติบโตอย่างรวดเร็ว

Read More »