Tag Archives: เสื้อยืดคิดดี

ขายเสื้อยืด แนวธรรมะ “ คิดดี “ คนใส่ได้บุญ คนขายได้รวย

ขายเสื้อยืด แนวธรรมะ “ คิดดี “ คนใส่ได้บุญ คนขายได้รวย

ขายเสื้อยืด แนวธรรมะ “ คิดดี “ คนใส่ได้บุญ คนขายได้รวย ในเมืองที่วุ่นวาย เหตุการณ์บ้านเมืองหลายๆอย่าง ทำให้จิตใจเรานั้นแย่ลง หลายๆคนก็คงเริ่มหันไปปฏิบัติธรรม เข้าวัดกันบ้างแล้วเพราะด้วยจะทำให้จิตใจสงบแล้วยังสามารถทำให้เรามีสติ สมาธิต่างๆเพิ่มขึ้นอีกด้วย และยิ่งปัจจุบันคนไทยนั้นหันเข้าวัดไปปฏิบัติจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้จึงเกิด

Read More »