Tag Archives: เสื้อเซียมซี

ขายเสื้อ “เสื้อยืดเซียมซี” จากความเชื่อสู่ธุรกิจไอเดียเก๋ สุขทั้งผู้ให้ อิ่มใจทั้งผู้รับ

ขายเสื้อ “เสื้อยืดเซียมซี” จากความเชื่อสู่ธุรกิจไอเดียเก๋ สุขทั้งผู้ให้ อิ่มใจทั้งผู้รับ

ขายเสื้อ “เสื้อยืดเซียมซี” จากความเชื่อสู่ธุรกิจไอเดียเก๋ สุขทั้งผู้ให้ อิ่มใจทั้งผู้รับ การทำบุญ เข้าวัด เป็นสิ่งที่คนไทยปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเอง ครอบครัว นอกจากนี้กิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้หลังการไหว้พระ ทำบุญ คือการเสี่ยงเซียมซีตรวจดวงชะตาของตัวเอง ว่าจะดีหรือไม่อย่างไร ทั้งหน้าที่การงาน การเงิน ความ

Read More »