Tag Archives: เอ็นแอนด์บี

แฟรนไชส์ เอ็น แอนด์ บี

แฟรนไชส์ เอ็น แอนด์ บี

 แฟรนไชส์ เอ็น แอนด์ บี  ธุรกิจ N&B ถูกวางแนวคิดให้เป็นร้านที่นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารว่าง (Completed Meal) ที่เน้นวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ และเน้นการใส่ใจในสุขภาพ ในรูปแบบ ของเครป (Crepe) และพัฒนารูปแบบผสมผสาน ทั้งแนวคิดของพิซซ่า (Pizza) และการนำวิธีการของการ ทำขนมแบบแพนเค้ก (Pan Cake) มาใช้ร่วมกันอย่างลงตัว

Read More »