Tag Archives: แพ็คเกจจิ้น

ผลิตบรรจุภัณฑ์ ตอบโจทย์คนรักสุขภาพด้วยเยื่อธรรมชาติไบโอชานอ้อย “Fest”

ผลิตบรรจุภัณฑ์ ตอบโจทย์คนรักสุขภาพด้วยเยื่อธรรมชาติไบโอชานอ้อย “Fest”

ผลิตบรรจุภัณฑ์ ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ ด้วยเยื่อธรรมชาติไบโอชานอ้อย “Fest” ผลิตบรรจุภัณฑ์ สร้างสินค้าเพื่อบรรจุอาหารปลอดสารอันตราย เจาะกลุ่มลูกค้าเจ้าของอาหารสุขภาพโดยเฉพาะ ตอบโจทย์ตรงประเด็นที่กำลังเป็นกระแส โอกาสทำเงินระยะยาวที่น่าจับตามอง เมื่อยุคปัจจุบันตลาดสุขภาพกำลังเติบโตต่อเนื่อง สินค้าเพื่อสุขภาพถือกำเนิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะอาหาร ทำให้บรรจุภัณฑ์ที่รองรับเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ตกอยู่ในความต้องการของผู้ประกอบการทั้งหลาย ส่งผลให้ธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์บางรายที่มองเห็นโอกาส หยิบกระแสสุขภาพมาต่อยอดสินค้าในแบรนด์

Read More »