Tag Archives: แฟรนไชส์การศึกษา

ธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยหุ่นยนต์ “RoboMind”

ธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยหุ่นยนต์ “RoboMind”

ธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยหุ่นยนต์ “RoboMind” การเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้แค่ในห้องเรียนอีกต่อไปแล้วเพราะในปัจจุบันมีธุรกิจเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็กๆเกิดขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ก็เกิดมาจากการอยากให้เด็กนั้นได้เรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆหรือนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมา เช่นเดียวกับธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา “RoboMind” ที่มีการสอนการเรียนรู้ รวมแฟรนไชส์มากกว่า 600+ ราย อัพเดทล่าสุด คลิ๊ก>>

Read More »

แฟรนไชส์การศึกษา เรียนเลขสนุกสร้างสุขในการเรียน สถาบันกวดวิชาคณิตศาสตร์ “HAPPY MATH”

แฟรนไชส์การศึกษา เรียนเลขสนุกสร้างสุขในการเรียน สถาบันกวดวิชาคณิตศาสตร์ “HAPPY MATH”

แฟรนไชส์การศึกษา เรียนเลขสนุกสร้างสุขในการเรียน สถาบันกวดวิชาคณิตศาสตร์ “HAPPY MATH” ช่วงชีวิตในวัยเรียนของทุกคน จะมีวิชาที่ตนเองถนัดเป็นที่ชื่นชอบส่วนตัว กับวิชาที่ไม่ชอบจนไม่อยากเรียนเลย ซึ่งเชื่อว่าวิชาที่ติดอันดับต้นๆในการที่เรียนแล้วไม่สนุก เกิดความเบื่อหน่ายของเด็กๆหลายคน หนีไม่พ้น “วิชาคณิตศาสตร์” จึงทำให้จุดด้อยตรงนี้เป็นโอกาสในการก่อตั้ง “HAPPY  MATH” รวมแฟรนไชส์มากกว่า 600+ ราย อัพเดทล่าสุด คลิ๊ก>>

Read More »

แฟรนไชส์ “Spin Martial Arts Academy” เทควันโดเพิ่มทักษะลูกหลาน กีฬาสุดฮิต ธุรกิจติดดาว

แฟรนไชส์ “Spin Martial Arts Academy” เทควันโดเพิ่มทักษะลูกหลาน กีฬาสุดฮิต ธุรกิจติดดาว

แฟรนไชส์ “Spin Martial Arts Academy” เทควันโดเพิ่มทักษะลูกหลาน กีฬาสุดฮิต ธุรกิจติดดาว หากลูกได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะตน ก็ถือเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนอยากที่จะส่งเสริมอย่างแน่นอน ด้วยเหตุนี้ผู้ปกครองจึงนิยมส่งบุตรหลานของตนเข้าเรียนเพิ่มพูนทักษะในด้านต่างๆ ที่นอกเหนือจากด้านวิชาการ ทำให้ในปัจจุบันสถาบันและโรงเรียนที่ส่งเสริมทักษะเด็กในด้านต่างๆ ก็ผุดออกมากันอย่างมากมายราวกับดอกเห็ด แต่ “แฟรนไชส์” สถาบันเพื่อเสริมสร้างความสามารถพิเศษที่จะนำมาเสนอในวันนี้นั้น ไม่ได้เพียงแต่เฉพาะให้เด็กฝึกทักษะตนเท่านั้น แต่ยังสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย รวมแฟรนไชส์มากกว่า 600+ ราย อัพเดทล่าสุด คลิ๊ก>>

Read More »

แฟรนไชส์การศึกษา “Bomb Engritz” เก่งภาษา พูดอังกฤษได้ภายใน 1 เดือน!!

แฟรนไชส์การศึกษา “Bomb Engritz” เก่งภาษา พูดอังกฤษได้ภายใน 1 เดือน!!

แฟรนไชส์การศึกษา “Bomb Engritz” เก่งภาษา พูดอังกฤษได้ภายใน 1 เดือน!! นับว่าโชคดีเหลือหลายสำหรับคนที่เก่งภาอังกฤษในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น การพูด ฟัง อ่าน และเขียน เพราะการรู้ภาษานอกเหนือจากภาษาแม่นั้น อาจทำให้เรามีชีวิตที่เจริญก้าวหน้ามากกว่าคนที่รู้เพียงแต่ภาษาเดียว “แฟรนไชส์การศึกษา” อย่างBomb Engritzจึงเปิดโอกาสให้คนที่เก่งฟุตฟิตสปีคอิงลิชได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการต่อความรู้ทางความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ นอกจากจะเพื่อให้เด็กพูดอังกฤษได้เหมือนฝรั่งแล้ว ยังเป็นการตอบคำถามชีวิตที่ว่า คุณอยากรวยเพราะอะไร อีกด้วย ครูบอมบ์ หรือ “คุณทัตติ เพ็ชรดีชนาเดช” ผู้บริหารแฟรนไชส์สถาบันการศึกษา “Bomb Engritz” กับแนวคิดเริ่มต้นสู่แฟรนไชส์การศึกษาที่ว่า แต่เดิมนั้น รวมแฟรนไชส์มากกว่า 600+ ราย อัพเดทล่าสุด คลิ๊ก>>

Read More »

แฟรนไชส์การศึกษา “Eye Level” ตอบโจทย์ปัญหาการศึกษาไทย คืนทุนภายใน 2 ปี!

แฟรนไชส์การศึกษา “Eye Level” ตอบโจทย์ปัญหาการศึกษาไทย คืนทุนภายใน 2 ปี!

แฟรนไชส์การศึกษา “Eye Level” ตอบโจทย์ปัญหาการศึกษาไทย คืนทุนภายใน 2 ปี! ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าในปัจจุบัน ประเทศแต่ละประเทศจะเจริญเติบโตมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับการศึกษาของเด็กในประเทศเหล่านั้น หากการศึกษาไม่ได้ส่งผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้าก็ถือได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่จะต้องร่วมกันแก้ไขให้ตรงจุด เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ปัญหาด้านการศึกษากำลังกลายเป็นปัญหาที่สำคัญอีกปัญหาหนึ่ง อ้างอิงจากผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษาของไทยกับนานชาติพบว่าไทยรั้งท้ายทางด้านการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยอยู่ในอันดับที่ 8 จาก 10 ประเทศ รวมแฟรนไชส์มากกว่า 600+ ราย อัพเดทล่าสุด คลิ๊ก>>

Read More »

แฟรนไชส์การศึกษา “ชิจิดะ” สถาบันพัฒนาสมองเด็กเล็ก เตรียมสมองพร้อมเรียนรู้!!

แฟรนไชส์การศึกษา “ชิจิดะ” สถาบันพัฒนาสมองเด็กเล็ก เตรียมสมองพร้อมเรียนรู้!!

แฟรนไชส์การศึกษา “ชิจิดะ” สถาบันพัฒนาสมองเด็กเล็ก เตรียมสมองพร้อมเรียนรู้!! สำหรับพ่อแม่แล้วเรื่องพัฒนาการของลูกน้อยย่อมสำคัญเสมอ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่พ่อแม่ส่วนใหญ่ต่างก็ให้ความสำคัญกับลูกกันมาก ก็เพื่อให้ลูกสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโดดเด่นในเรื่องการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ การแก้ปัญหา ตลอดจนในเรื่องของการศึกษานั่นเอง แต่สิ่งที่เหล่านี้ล้วนต้องมีการปูพื้นฐานกันมาตั้งแต่ยังเล็กๆ ซึ่งพื้นฐานก็คือพัฒนาการของเด็กที่ต้องมีการฝึกฝนกันอยู่ตลอดเวลา เป็นที่มาที่ทำให้เกิดแฟรนไชส์การศึกษาขึ้น โดยวันนี้จะพูดถึงสถาบัน “ชิจิดะ” แฟรนไชส์การศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพในการใช้สมองอย่างสูงสุด รวมแฟรนไชส์มากกว่า 600+ ราย อัพเดทล่าสุด คลิ๊ก>>

Read More »

แฟรนไชส์การศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ “คิงแมทส์” แฟรนไชส์ซีกว่า 2,000 สาขา

แฟรนไชส์การศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ “คิงแมทส์” แฟรนไชส์ซีกว่า 2,000 สาขา

แฟรนไชส์การศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ “คิงแมทส์” แฟรนไชส์ซีกว่า 2,000 สาขา หากใครที่กำลังมองหาช่องทางทำธุรกิจอยู่ แต่ยังคิดไม่ออกว่าจะทำธุรกิจแฟรนไชส์อะไรดี วันนี้มีแฟรนไชส์ที่น่าสนใจแนะนำแฟรนไชส์การศึกษา “คิงแมทส์” คะ ธุรกิจแฟรนไชส์นี้นำเข้ามาจากประเทศเกาหลีเลย จากการที่ผู้ประกอบการรายหนึ่งนั้นเห็นว่าเด็กไทยนั้นค่อยไม่เก่งเรื่องวิชาคณิตศาสตร์ซักเท่าไหร่ สถาบันการศึกษาที่เน้นวิชาคณิตศาสตร์ก็ไม่ค่อยมี ด้วยเล็งเห็นช่องว่างประกอบกับได้รู้จักแฟรนไชส์การศึกษา “คิงแมทส์” ซึ่งสถาบันนี้เป็นที่โด่งดังอย่างมากในหลายประเทศปัจจุบันสามารถขยายสาขาไปได้เกือบจะ 2,000 สาขาแล้ว ซึ่งก็เติบโตอย่างมาก จึงได้นำเข้ามาในไทยเพื่อขยายสาขา ปรากฏว่าได้รับผลตอบรับดีมาก ดังนั้นหากใครที่อยากทำธุรกิจที่ไม่ยากกำไรดีละก็ต้องแฟรนไชส์การศึกษา “คิงแมทส์” เลยคะ รวมแฟรนไชส์มากกว่า 600+ ราย อัพเดทล่าสุด คลิ๊ก>>

Read More »

สอนภาษาอังกฤษ แฟรนไชส์สุดยอดนวัตรกรรมการศึกษา “scholastic Early English “

สอนภาษาอังกฤษ แฟรนไชส์สุดยอดนวัตรกรรมการศึกษา “scholastic Early English “

สอนภาษาอังกฤษ แฟรนไชส์สุดยอดนวัตรกรรมการศึกษา “scholastic Early English “ หลังจากที่เกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขึ้น ในทุกภาคส่วนนั้นก็ต่างกระตุ้นในเกือบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นคมนาคม การศึกษา ในเรื่องของการศึกษานั้นถือว่าสำคัญอย่างมากเลยทีเดียวเพราะด้วยหากเข้าอาเซียนแล้วก็ต้องพูดภาษาอังกฤษเป็น ด้วยจุดนี้ทำให้ผู้ปกครองต่างส่งลูกหลานเข้าสถาบันต่างๆมากขึ้นเพราะหากเรียนภาษาแต่ในโรงเรียนนั้นก็คงไม่ได้เพราะจะสอนแต่ไวยากรณ์ ไม่สอนพูด ซึ่งก็จะทำให้เด็กนั้นพูดไม่เก่งดังนั้นสถาบันสอนภาษาอย่าง “scholastic Early English “ จึงเป็นที่ต้องการอย่างมากเลยทีเดียว รวมแฟรนไชส์มากกว่า 600+ ราย อัพเดทล่าสุด คลิ๊ก>>

Read More »

แฟรนไชส์การศึกษา ศิลปะสามมิติ ธุรกิจน่าลงทุน “clay work “

แฟรนไชส์การศึกษา ศิลปะสามมิติ ธุรกิจน่าลงทุน “clay work “

แฟรนไชส์การศึกษา ศิลปะสามมิติ ธุรกิจน่าลงทุน “clay work “ แฟรนไชส์ ปัจจุบันเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยอย่างมากเพราะด้วยคนเดี๋ยวนี้ตกงานกันอย่างแพร่หลาย บางคนเรียนจบมาก็ไม่มีงานทำธุรกิจแฟรนไชส์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คนไม่มีงานหรือต้องการทำอาชีพเสริม ด้วยเหตุนี้จึงมีคนสนใจลงทุนกันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นแฟรนไชส์ขายอาหาร ขายเครื่องดื่มก็ตาม แต่ถ้าใครอยากทำธุรกิจแฟรนไชส์ไม่เหนื่อยมากละก็ต้องแฟรนไชส์การศึกษา “clay work “ เลยคะเพราะแค่เข้าบริหารจัดการทั่วไปส่วนในเรื่องของเด็กนั้นก็จะมีคนควบคุมดูแล ซึ่งถึงแม้แฟรนไชส์นี้จะลงทุนมากหน่อย แต่สมัยนี้พ่อแม่ผู้ปกครองต่างส่งเด็กเข้าสถาบันการเรียนรู้มากขึ้นและหนึ่งในนั้นก็คือแฟรนไชส์นี้คะ รวมแฟรนไชส์มากกว่า 600+ ราย อัพเดทล่าสุด คลิ๊ก>>

Read More »

แฟรนไชส์การศึกษา “เบรนฟิตเนส” ธุรกิจเสริมพัฒนาการเด็ก รายได้ดี

แฟรนไชส์การศึกษา “เบรนฟิตเนส” ธุรกิจเสริมพัฒนาการเด็ก รายได้ดี สมัยนี้ผู้ปกครองส่วนใหญ่คงจะต้องการจะฝึกฝนพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ แต่ยังไม่มั่นใจในสถานบันการศึกษาว่าจะไปกดดันเด็กๆรึเปล่า ขอแนะนำ “เบรนฟิตเนส” แฟรนไชส์การศึกษาสำหรับเด็ก ที่จะใช้วิธีสอนแบบ ANT หลักสูตรที่จะช่วยให้เด็กผ่อนคลาย และเรียนรู้ไปตามธรรมชาติ โดยสถาบันแห่งนี้เป็นที่ยอมรับมาก เพราะได้พัฒนาศักยภาพของเด็กได้จริง นับหมื่นกว่าคน จึงเป็นสถาบันแฟรนไชส์การศึกษาที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน และกำลังจะก้าวไกลสู้อาเซียนในเร็วๆนี้ด้วย รวมแฟรนไชส์มากกว่า 600+ ราย อัพเดทล่าสุด คลิ๊ก>>

Read More »