Tag Archives: แฟรนไชส์อาหาร เครื่องดื่ม

แฟรนไชส์เครื่องดื่ม “ไร่ไม่จน ” น้ำอ้อยพลาสเจอร์ไรซ์ เปิดโอกาสให้คุณรวย อาชีพแก้จน !!

แฟรนไชส์เครื่องดื่ม “ไร่ไม่จน ” น้ำอ้อยพลาสเจอร์ไรซ์ เปิดโอกาสให้คุณรวย อาชีพแก้จน !!!

แฟรนไชส์เครื่องดื่ม “ไร่ไม่จน ” น้ำอ้อยพลาสเจอร์ไรซ์ เปิดโอกาสให้คุณรวย อาชีพแก้จน !! อ้อยหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของประเทศเป็นต้นกำเนิดของน้ำตาลที่เรานำมาเป็นส่วนผสมปรุงรสในอาหารต่างๆ ทั้งยังนำมาใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และนำมาเป็นอาหารให้แก่สัตว์ เป็นเชื้อเพลิงได้ เรียกว่าอ้อยมีประโยชน์และคุณค่านานัปการสามารถนำมาใช้ได้ทั้งต้นเลย และเมื่อพูดถึงไร่อ้อยหลายๆคนคงคุ้นตากับภาพไร่ที่

Read More »

แฟรนไชส์อาหาร เครื่องดื่ม … ทางเลือกสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ

แฟรนไชส์อาหาร เครื่องดื่ม

“แฟรนไชส์อาหาร เครื่องดื่ม ” … ทางเลือกสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ “แฟรนไชส์อาหารและเครื่องดื่ม” เป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ เนื่องจากการเข้าสู่ธุรกิจไม่ยุ่งยากซับซ้อน ประการสำคัญ ยังเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิต ฉะนั้น ธุรกิจนี้จึงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามจำนวนและรายได้ ประชากร รวมทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น

Read More »