Tag Archives: โซฟาถังน้ำมัน

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ไอเดียสุดสร้างสรรค์ “โซฟาถังน้ำมัน”

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ไอเดียสุดสร้างสรรค์ โซฟาถังน้ำมัน

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ไอเดียสุดสร้างสรรค์ “โซฟาถังน้ำมัน” ปัจจุบันไอเดียแปลกใหม่เกิดขึ้นมากมาย ผู้ที่จะมาทำธุรกิจให้ขายดิบขายดีเป็นที่นิยมจึงต้องคิดทำอะไรที่แปลกใหม่เพื่อเป็นจุดเด่นให้กับตลาดนั้นๆและต้องไม่ซ้ำกับสินค้าอื่น ถึงจะเป็นที่ต้องการต่างให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก และวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ประสบความสำเร็จได้จากความชอบการประดิษฐ์ คือ เฟอร์นิเจอร์ถังน้ำมัน ผู้ที่นำแนวคิดมาความสร้างสรรค์ทำให้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เจ้าของขายธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ถังน้ำมันนี้คือ “ คุณศรัณย์ บัณฑิตเกษตร “ หนุ่มที่รักในการสร้างสรรค์ผลงาน จากเดิมที่เปิดร้านอาหาร

Read More »