Tag Archives: โมเบลลา

ไอเดียธุรกิจ “โมเบลลา” เฟอร์นิเจอร์แนวคิดขนมไทย ขยายฐานลูกค้าชาวไทยและเทศ

ไอเดียธุรกิจ “โมเบลลา” เฟอร์นิเจอร์แนวคิดขนมไทย ขยายฐานลูกค้าชาวไทยและเทศ

ไอเดียธุรกิจ “โมเบลลา” เฟอร์นิเจอร์แนวคิดขนมไทย ขยายฐานลูกค้าชาวไทยและเทศ ไอเดียธุรกิจ กับการผลิตสินค้าหรือบริการให้มีความแตกต่าง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คืออีกหนึ่งหนทางในการสร้างรายได้ และเป็นจุดแข็งทางการค้า เพราะไอเดียธุรกิจเป็นสิ่งที่แตกต่าง ซึ่งทำให้สินค้าและบริการนั้นๆ มีความโดดเด่นและเป็นจุดขายขึ้นมา หลายครั้งที่ไอเดียธุรกิจประสบความสำเร็จ และสามารถสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ประกอบการ ทำให้การนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ ยังถือเป็นองค์ประกอบสำคัญอยู่เสมอ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

Read More »