Tag Archives: โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

ตลาดนัดชลประทานเอื้ออาทร ทำเลทำเงิน ค่าเช่าที่ถูก แหล่งช้อปฯ ย่านปากเกร็ด

ตลาดนัดชลประทานเอื้ออาทร ทำเลทำเงิน ค่าเช่าที่ถูก แหล่งช้อปฯ ย่านปากเกร็ด

“ตลาดนัดชลประทานเอื้ออาทร” ทำเลทำเงิน ค่าเช่าที่ถูก แหล่งช้อปฯ ย่านปากเกร็ด “ตลาดนัดชลประทานเอื้ออาทร” เป็นตลาดนัดที่มีขึ้นในของเขตของโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ มีขึ้นทุกวันเสาร์และอาทิตย์ในช่วงเช้าอีกหนึ่งทำเลทำเงินที่น่าสนใจไม่แพ้ไปกว่าทำเลขายของที่อื่นๆ ด้วยความนิยมจากคนในพื้นที่ที่ต่างพา

Read More »