Tag Archives: โรงเรียนเสริมสวย

สอนหลักสูตร “โรงเรียนเสริมสวยกรุงเทพสยาม” หลักสูตรรวบรัด สร้างอาชีพในระยะสั้น

สอนหลักสูตร “โรงเรียนเสริมสวยกรุงเทพสยาม” หลักสูตรรวบรัด สร้างอาชีพง่ายๆในระยะสั้น

สอนหลักสูตร “โรงเรียนเสริมสวยกรุงเทพสยาม” หลักสูตรรวบรัด สร้างอาชีพในระยะสั้น “สอนหลักสูตร” คืออีกหนึ่งช่องทางเพื่อการสร้างอาชีพขึ้นมาและสามารถทำรายได้โดยในการสอนหลักสูตรจะเป็นการถ่ายทอดวิชาความรู้ ในเรื่องของเทคนิคด้านต่างๆ ที่สามารถประกอบเป็นอาชีพได้ด้วยความเชี่ยวชาญ และอีกหนึ่งสาขา

Read More »

อบรมอาชีพ “โรงเรียนเสริมสวยจุฑามาศ” รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ การันตีวิชาสร้างอาชีพ

อบรมอาชีพ “โรงเรียนเสริมสวยจุฑามาศ” รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ การันตีวิชาสร้างอาชีพ

อบรมอาชีพ “โรงเรียนเสริมสวยจุฑามาศ” รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ การันตีวิชาสร้างอาชีพ “อบรมอาชีพ” หนทางสู่การสร้างอาชีพให้เป็นยอดฝีมือที่ได้รับความเชื่อถือในวงกว้าง โดยเฉพาะในสายงานบางอย่างที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง สถาบันอบรมอาชีพจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญที่สามารถพึ่งพาได้ในการสร้าง 

Read More »

โรงเรียนเสริมสวย “คุณโจ” ธุรกิจสร้างสรรค์ช่างเสริมสวยฝีมือดี!!

โรงเรียนเสริมสวย “คุณโจ” ธุรกิจสร้างสรรค์ช่างเสริมสวยฝีมือดี!!

โรงเรียนเสริมสวย “คุณโจ” ธุรกิจสร้างสรรค์ช่างเสริมสวยฝีมือดี!! ในวงการโรงเรียนเสริมสวย ชื่อ “คุณโจ” คงเป็นที่คุ้นหูกันดีอยู่พอสมควร เมื่อโรงเรียนเสริมสวยแบรนด์นี้สามารถผลิตช่างเสริมสวยฝีมือดีออกมาจนทั่วประเทศ จากจุดเริ่มต้นที่ อาจารย์กานต์รวี กรรมการผู้อำนวยการ

Read More »