Tag Archives: โลกร้อน

ผลิตเลนส์สายตา “Leaf Eco” เลนส์ชีวภาพโดยคนไทย ตอบโจทย์รักษ์โลก รายแรกในอาเซียน

ผลิตเลนส์สายตา “Leaf Eco” เลนส์ชีวภาพโดยคนไทย ตอบโจทย์รักษ์โลก รายแรกในอาเซียน

ผลิตเลนส์สายตา “Leaf Eco” เลนส์ชีวภาพโดยคนไทย ตอบโจทย์รักษ์โลก รายแรกในอาเซียน ปัญหาด้านสายตาและการมองเห็นเป็นปัญหาหนึ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะเป็นกันในปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีของอุปกรณ์สื่อสารและบันเทิง เช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน โทรทัศน์ แท็ปเล็ต ต่างๆ ทำให้มีการใช้สายตาหนักมาขึ้นในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง ตลาดผู้ผลิตเลนส์สายตาในประเทศไทยนั้นแม้ว่าจะมีการแข่งขันไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับตลาดสินค้ายอดนิยมประเภทอื่น แต่ก็มีมูลค่าตลาดไม่น้อย อีกทั้งยังมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าอยู่เสมอ เช่นเดียวกับนวัตกรรมเลนส์ชีวภาพแบรนด์ “Leaf Eco”

Read More »