Tag Archives: โลหะ

อบรมอาชีพ สร้างรายได้มีมูลค่าด้วยเครื่องประดับโลหะ “Lohameka”

อบรมอาชีพ สร้างรายได้มีมูลค่าด้วยเครื่องประดับโลหะ “Lohameka”

อบรมอาชีพ สร้างรายได้มีมูลค่าด้วยเครื่องประดับโลหะ “Lohameka” ธุรกิจในยุคนี้ถือว่ามีหลากหลายมากเพราะผู้ประกอบการนั้นหยิบจับสิ่งของใกล้ตัวมาทำป็นธุรกิจแบบง่ายๆหารายได้กันแบบสบายๆเยอะมาก ยิ่งเดี๋ยวนี้มีโซเชียลเน็ตเวิร์กเข้ามาช่วยในการตลาดผู้ประกอบการนั้นก็สบายเข้าไปใหญ่เลยเพราะไม่ต้องลงทุนค่าเช่าที่ ก็สามารถทำธุรกิจสร้างรายได้ได้แล้ว ซึ่งหากใครยังไม่มีธุรกิจ

Read More »