Tag Archives: โอทอป

ลำไยแปรรูป “ริม เดอ รอง” OTOP ดีเด่น ต่อยอดสินค้าเกษตรสู่การส่งออก

ลำไยแปรรูป “ริม เดอ รอง” OTOP ดีเด่น ต่อยอดสินค้าเกษตรสู่การส่งออก

ลำไยแปรรูป “ริม เดอ รอง” OTOP ดีเด่น ต่อยอดสินค้าเกษตรสู่การส่งออก ลำไยแปรรูป แนวคิดใหม่ที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าการเกษตร สู่การส่งออกภายใต้แบรนด์ “ริม เดอ รอง” (Rim de’ Rong) ชื่อแบรนด์สวยเก๋ให้ความเป็นสากลด้วยการพ้องเสียงกับคำว่า “ริมร่อง” ซึ่งเป็นชื่อวิสาหกิจกลุ่มชุมชนแม่

Read More »