Tag Archives: ไก่ทอด ชิกเก้น แร๊พ

แฟรนไชส์ ไก่ทอด กรอบข้ามวันข้ามคืน ธุรกิจแฟรนไชส์ขายดี

แฟรนไชส์ ไก่ทอด กรอบข้ามวันข้ามคืน ธุรกิจแฟรนไชส์ขายดี

แฟรนไชส์ ไก่ทอด กรอบข้ามวันข้ามคืน ธุรกิจแฟรนไชส์ขายดี ท่ามกลางเศรษฐกิจที่มีการเติบโตกันมากขึ้น กิจการก็ต่างเติบโตกันตามๆกัน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหม่หรือเก่า ผู้คนส่วนมากหันมาเลือกที่จะทำธุรกิจเป็นของตนเองอย่าง แฟรนไชส์ ที่มีให้เลือกมากมายในปัจจุบัน และบางบริษัทก็มีการต่อยอดธุรกิจของตนเองเช่น บริษัท อาร์ เอส โดเมสติก เทรดดิ้ง บริษัทผลิตแป้งทอดกรอบและแป้งทำขนม ที่ต่อยอดธุรกิจของตนเองให้ขยายมากขึ้นโดยอาศัยการทำแฟรนไชส์อย่าง “ชิกเก้น แร๊พ” ไก่ทอดกรอบข้ามวันข้ามคืน เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ไก่ทอดนี้คือ บริษัทผู้ผลิตแป้งประกอบการอาหารกว่า 30 ปี ในชื่อแบรนด์ “ครัววังทิพย์” ต่อมาคิดที่จะทำกิจการต่อยอดจึง

Read More »