Tag Archives: ไอชิ

ครัวซองต์รูปปลา “ไอชิ ไทยากิ” ราคาย่อมเยาว์เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น

ครัวซองต์รูปปลา “ไอชิ ไทยากิ” ราคาย่อมเยาว์เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น

ครัวซองต์รูปปลา “ไอชิ ไทยากิ” ราคาย่อมเยาว์เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น ครัวซองต์รูปปลา ขนมญี่ปุ่นที่เข้ามามีบทบาทต่อสังคมไทยจนกลายเป็นกระแส ทำให้มีผู้มองเห็นโอกาสทางธุรกิจหยิบฉวยมาทำเป็นอาชีพและเกิดเป็นรายได้อย่างน่าสนใจ

Read More »