Tag Archives: ไอยราพรีเมี่ยมฟรุ๊ต

แฟรนไชส์ “ไอยราพรีเมี่ยมฟรุ๊ต” ผลไม้เกรดพรีเมี่ยม ธุรกิจสตาร์ทอัพของผู้ประกอบการรุ่นใหม่

แฟรนไชส์ “ไอยราพรีเมี่ยมฟรุ๊ต” ผลไม้เกรดพรีเมี่ยม ธุรกิจสตาร์ทอัพของผู้ประกอบการรุ่นใหม่

แฟรนไชส์ “ไอยราพรีเมี่ยมฟรุ๊ต” ผลไม้เกรดพรีเมี่ยม ธุรกิจสตาร์ทอัพของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ร้านขายผลไม้ในประเทศไทยที่จำกันได้ติดตาคือเป็นร้านขนาดเล็กแบบรถเข็นที่มีผลไม้ขายหลากหลายชนิด ช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่อยากทานหลายอย่างแต่ไม่อยากซื้อครั้งละจำนวนมากเหมือนที่ขายตามท้องตลาดหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต แต่เมื่อกล่าวถึงความสะอาดนั้นอาจจะไม่มากเท่า ทำให้แม้ว่าผลไม้จะขายดีแต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นคนมีอายุขึ้นไป ไม่ค่อยมีหนุ่มสาวรุ่นใหม่มาทำมากนัก เพราะนอกจากความสะอาดแล้วยังต้องลงแรงมาก ต้องตื่นเช้าเพื่อไปซื้อผลไม้ด้วย

Read More »