Tag Archives: Business Plan

เทรนด์ธุรกิจ ปี 2016 แนวโน้มธุรกิจที่น่าจับตามอง

เทรนด์ธุรกิจ ปี 2016 แนวโน้มธุรกิจที่น่าจับตามอง นักธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จจะต้องก้าวทันยุคและอัพเดทเทรนด์ธุรกิจ ติดตามแนวโน้มธุรกิจไหนรุ่ง ธุรกิจไหนร่วง ต้องรู้เท่าทันและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้ก้าวทันธุรกิจยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทุกปี เฉกเช่นเดียวกันเมื่อใกล้จะสิ้นสุดปี 2015 ก้าวเข้าสู่ปีใหม่ 2016 การเริ่มต้น

Read More »

วิธีการเขียนแผนธุรกิจ “How To Write A Business Plan”

วิธีการเขียนแผนธุรกิจ How To Write A Business Plan

วิธีการเขียนแผนธุรกิจ “How To Write A Business Plan” การทำธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ทว่าก็ไม่ใช่เรื่องยากเช่นกัน หากคุณมีการเตรียมการและวางแผนธุรกิจมาอย่างดิบดี และนี่เป็นข้อมูลตัวอย่างของการเริ่มต้นเขียนแผนการทำธุรกิจ สำหรับท่านที่กำลังหาข้อมูลประกอบการวางแผนทำธุรกิจ วิธีการเขียนแผนธุรกิจมีหัวข้อการเขียนดังต่อไปนี้ บทสรุปผู้บริหาร

Read More »