Tag Archives: cafera tales

สตูดิโอเช่า “Cafera Tales” พรีเวดดิ้งสมจริงด้วยฉากในร้านกาแฟ

สตูดิโอเช่า “Cafera Tales” พรีเวดดิ้งสมจริงด้วยฉากในร้านกาแฟ

สตูดิโอเช่า “Cafera Tales” พรีเวดดิ้งสมจริงด้วยฉากในร้านกาแฟ ตามธรรมเนียมของการแต่งงาน นอกจากพิธีกรรมตามศาสนาที่ให้คู่บ่าวสาวทำการยอมรับซึ่งกันและกันอย่างเป็นทางการแล้ว อีกหนึ่งเทรนด์ที่ยังไม่จางหายคือการถ่ายภาพพรีเวดดิ้งเพื่อนำไปตกแต่งในงาน หรือเก็บเป็นอัลบั้มทรงคุณค่าตราบนานเท่านาน และจากกระแสนี้เองจึงเกิดการถ่ายภาพพรีเวดดิ้งแบบสมจริง ภายในสตูดิโอเช่าอย่างร้าน “Cafera Tales” นันเอง

Read More »