Tag Archives: Eye Level

สอนภาษาเกาหลี “Eye Level” สถาบันการศึกษาการันตีคุณภาพจากเกาหลี

สอนภาษาเกาหลี “Eye Level” สถาบันการศึกษาการันตีคุณภาพจากเกาหลี

สอนภาษาเกาหลี “Eye Level” สถาบันการศึกษาการันตีคุณภาพจากเกาหลี การสื่อสารด้วยภาษาที่ 2 ในปัจจุบันนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งานสำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศอีกแล้ว การเรียนรู้ภาษาที่ 3 จึงเข้ามามีบทบาทในการเรียนตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยทำงานมากขึ้น ซึ่งภาษาที่คนนิยมเรียนกันในทวีปเอเชียได้แก่ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี ที่นับว่าเป็นประเทศที่ล้วนมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดีมาก และสำหรับประเทศไทยเองสถาบันภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นนั้นมีจำนวนมาก แต่ภาษาเกาหลียังคงน้อยอยู่ จึงเป็นโอกาสให้ “Eye Level” ขยายธุรกิจในการสอนภาษาเกาหลีมากขึ้น

Read More »

แฟรนไชส์การศึกษา “Eye Level” ตอบโจทย์ปัญหาการศึกษาไทย คืนทุนภายใน 2 ปี!

แฟรนไชส์การศึกษา “Eye Level” ตอบโจทย์ปัญหาการศึกษาไทย คืนทุนภายใน 2 ปี!

แฟรนไชส์การศึกษา “Eye Level” ตอบโจทย์ปัญหาการศึกษาไทย คืนทุนภายใน 2 ปี! ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าในปัจจุบัน ประเทศแต่ละประเทศจะเจริญเติบโตมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับการศึกษาของเด็กในประเทศเหล่านั้น หากการศึกษาไม่ได้ส่งผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้าก็ถือได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่จะต้องร่วมกันแก้ไขให้ตรงจุด เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ปัญหาด้านการศึกษากำลังกลายเป็นปัญหาที่สำคัญอีกปัญหาหนึ่ง อ้างอิงจากผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษาของไทยกับนานชาติพบว่าไทยรั้งท้ายทางด้านการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยอยู่ในอันดับที่ 8 จาก 10 ประเทศ

Read More »