Tag Archives: Fruit Vinegar Drink

น้ำผลไม้ Fruit Vinegar Drink เครื่องดื่มจากน้ำส้มสายชูผสมน้ำผลไม้

น้ำผลไม้ Fruit Vinegar Drink เครื่องดื่มจากน้ำส้มสายชูผสมน้ำผลไม้

น้ำผลไม้ Fruit Vinegar Drink เครื่องดื่มจากน้ำส้มสายชูผสมน้ำผลไม้ Fruit Vinegar Drink เครื่องดื่มจากน้ำส้มสายชูผสมน้ำผลไม้ เป็นผลงานการคิดค้นของ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งเครื่องดื่มดังกล่าว อาจจะเป็นเรื่องใหม่ที่หลายคนไม่รู้จัก ครั้งนี้ จึงนำข้อมูลดังกล่าวมาแนะนำให้รู้จัก เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคนต้องการมีอาชีพ หรือ ต้องการเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในอีกรูปแบบหนึ่ง

Read More »