Tag Archives: horizon cafe

ขายกาแฟสด “Horizon Café”เมล็ดกาแฟคัดพิเศษพร้อมบริการครบวงจร

ขายกาแฟสด “Horizon Café”เมล็ดกาแฟคัดพิเศษพร้อมบริการสอนและจำหน่ายอุปกรณ์ครบครัน

ขายกาแฟสด “Horizon Café” เมล็ดกาแฟคัดพิเศษพร้อมบริการครบวงจร อุตสาหกรรมการขายกาแฟสดในปัจจุบันนั้นจัดได้ว่าเป็นธุรกิจยอดนิยมที่มีอัตราการแข่งขันสูงมาก มีร้ายขายกาแฟสดเปิดใหม่อย่างต่อเนื่อง และมีร้านที่ต้องปิดตัวลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน เหตุผลส่วนใหญ่มาจากยอดขายไม่เพียงพอเพราะปัญหา

Read More »