Tag Archives: I.uDia Coffee

ธุรกิจร้านกาแฟ “I.uDia Coffee” บรรยากาศกลางกรุงเก่า ขายความคลาสสิค!!

ธุรกิจร้านกาแฟ “I.uDia Coffee” บรรยากาศกลางกรุงเก่า ขายความคลาสสิค!!

ธุรกิจร้านกาแฟ “I.uDia Coffee” บรรยากาศกลางกรุงเก่า ขายความคลาสสิค!! ธุรกิจร้านกาแฟยังคงฮิตไม่เสื่อมคลาย สืบเนื่องมาจากพฤติกรรมของคนในปัจจุบันที่ชื่นชอบการนั่งจิบกาแฟที่ร้านเป็นชีวิตจิตใจกันไปแล้ว ประหนึ่งว่าร้านกาแฟคือสถานที่มีตติ้งชั้นเยี่ยม ที่ใครต่อใครต่างชอบที่จะนัดเพื่อนฝูง คนรัก หรือลูกค้าในสถานที่แห่งนั้น ทำให้ธุรกิจร้านกาแฟ

Read More »