Tag Archives: La Baguette

ร้านเบเกอรี่ “La Baguette” เบเกอรี่ฝรั่งเศสต้นตำรับ ต่อยอดธุรกิจโรงแรมชื่อดังเมืองพัทยา

ร้านเบเกอรี่ “La Baguette” เบเกอรี่ฝรั่งเศสต้นตำรับ ต่อยอดธุรกิจโรงแรมชื่อดังเมืองพัทยา

ร้านเบเกอรี่ “La Baguette” เบเกอรี่ฝรั่งเศสต้นตำรับ ต่อยอดธุรกิจโรงแรมชื่อดังเมืองพัทยา เจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจหนึ่งแล้วมักจะมีความต้องการพัฒนาให้กิจการของตนก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น โดยอาจจะเป็นการขยายสาขา หรือแตกไลน์รูปแบบธุรกิจไปในส่วนที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น ธุรกิจโรงแรมที่มักจะมีแบรนด์ร้านเบ

Read More »