Tag Archives: nakara

ขายโคลนหมักผม “Nakara” ตอบโจทย์เส้นผมนุ่มสลวยด้วยผงคาร์บอนนาโนเทคโนโลยี

ขายโคลนหมักผม “Nakara” ตอบโจทย์เส้นผมนุ่มสลวยด้วยผงคาร์บอนนาโนเทคโนโลยี

ขายโคลนหมักผม “Nakara” ตอบโจทย์เส้นผมนุ่มสลวยด้วยผงคาร์บอนนาโนเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ดูแลความสวยความงามยังคงเป็นธุรกิจที่มาแรงต่อเนื่อง เพราะคนในยุคปัจจุบันหันมาใส่ใจดูแลตนเองมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ตนเองดูดีอยู่เสมอและเป็นการเปิดรับโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอีกทางหนึ่ง สำหรับผู้หญิงแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย

Read More »