Tag Archives: Nice Cream ไอศกรีม

ไอศกรีมโฮมเมด “Nice Cream”ธุรกิจไอศกรีมลงทุนเลือกได้

ไอศกรีมโฮมเมด “Nice Cream” อย่าเสียเวลาลองผิดลองถูก ถ้าคิดจะจะขายไอศกรีมโฮมเมด กว่าจะกลายมาเป็น 90 รสไอศกรีมที่ถูกปากลูกค้าทุกเพศทุกวัยอย่างในปัจจุบัน Nice Cream ไอศกรีมโฮมเมดผ่านการลองผิดลองถูกมาระยะเวลาช่วงหนึ่ง หากไม่มีความชอบความสนใจจากเจ้าของเป็นทุนเดิม ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการสิ้นเปลืองเวลาโดยเปล่าประโยชน์ แต่ด้วยความฝันที่อยากจะเป็นเชฟที่มีความสามารถด้านการทำไอศกรีม จึงทำให้ คุณอรนุช เจ้าของ ไอศกรีมโฮมเมด Nice Cream มุ่งมั่นในการพัฒนารสชาติและคุณภาพไอศกรีมของเธอ

Read More »