Tag Archives: Pizza Pizza by yanee

ธุรกิจดารา ขายพิซซ่าสไตล์อิตาเลี่ยน “Pizza Pizza by yanee”

ธุรกิจดารา ขายพิซซ่าสไตล์อิตาเลี่ยน “Pizza Pizza by yanee”

ธุรกิจดารา ขายพิซซ่าสไตล์อิตาเลี่ยน “Pizza Pizza by yanee” “ธุรกิจดารา” ได้กลายเป็นเรื่องยอดฮิตในวงการบันเทิงไปแล้ว เมื่อในยุคปัจจุบันเหล่าคนในวงการต่างหาช่องทางลงทุนเพื่อสร้างธุรกิจของตนเองเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดธุรกิจดาราขึ้นอย่างหลากหลาย โดยในบทความนี้จะกล่าวถึงธุรกิจดาราด้วยเช่นกัน กับธุรกิจร้านอาหารขายพิซซ่าของหนึ่งคนดังในวงการบันเทิงอย่าง

Read More »