Tag Archives: Post- man Service

แฟรนไชส์ไปรษณีย์ “Post- man Service” เป็นเจ้าของธุรกิจง่ายๆ จ่ายแค่ 42,000 บาท

แฟรนไชส์ไปรษณีย์ “Post- man Service” เป็นเจ้าของธุรกิจง่ายๆ จ่ายแค่ 42,000 บาท

แฟรนไชส์ไปรษณีย์ “Post- man Service”เป็นเจ้าของธุรกิจง่ายๆจ่ายแค่ 42,000 บาท ในชีวิตประจำวันของคนเราทุกคนหนึ่งกิจกรรมจำเป็นที่ต้องทำนั่นก็คือ “การชำระค่าบริการ” เมื่อทุกคนหรือทุกบ้านอย่างน้อยก็ต้องพึ่งพาสาธารณูปโภคเช่นน้ำไฟ ทำให้เกิดภาระการชำระค่าบริการรายเดือนอย่างแน่นอนในทุกๆ บ้าน ตรงนี้เองคือที่มาของธุรกิจบริการที่รับชำระค่าต่างๆ เหล่านี้โดยเฉพาะ ซึ่งนอกเหนือไปจาก

Read More »