Tag Archives: Pravinia

ธุรกิจความงาม “พราวิเนีย” สร้างรายได้กลางกระแสการแข่งขัน ด้วยจุดขายนวดหน้าเรียว

ธุรกิจความงาม “พราวิเนีย” สร้างรายได้กลางกระแสการแข่งขัน ด้วยจุดขายนวดหน้าเรียว

ธุรกิจความงาม “พราวิเนีย” สร้างรายได้กลางกระแสการแข่งขัน ด้วยจุดขายนวดหน้าเรียว ค่านิยมในเรื่องความสวยงามมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอยู่เรื่อยๆ ซึ่งในปัจจุบัน ค่านิยมความงามของผู้หญิงคือ รูปร่างทรงนาฬิกาทราย มีหน้าอกและสะโพกสวยงาม และใบหน้าเรียวรูป V-Shape ซึ่งทำให้ธุรกิจความงามในปัจจุบัน

Read More »