Tag Archives: RoboMind

ธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยหุ่นยนต์ “RoboMind”

ธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยหุ่นยนต์ “RoboMind”

ธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยหุ่นยนต์ “RoboMind” การเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้แค่ในห้องเรียนอีกต่อไปแล้วเพราะในปัจจุบันมีธุรกิจเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็กๆเกิดขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ก็เกิดมาจากการอยากให้เด็กนั้นได้เรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆหรือนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมา เช่นเดียวกับธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา “RoboMind” ที่มีการสอนการเรียนรู้

Read More »