Tag Archives: SINGER

ตู้หยอดเหรียญ SINGER ทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนฝึกหัด หลากหลายรูปแบบการลงทุนให้เลือก!!

ตู้หยอดเหรียญ SINGER ทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนฝึกหัด หลากหลายรูปแบบการลงทุนให้เลือก!!

ตู้หยอดเหรียญ SINGER ทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนฝึกหัด หลากหลายรูปแบบการลงทุนให้เลือก!! เครื่องใช้ไฟฟ้า SINGER ที่อยู่คู่โลกและเมืองไทยเรามาช้านานเป็นหลักร้อยปี เริ่มต้นด้วยเครื่องจักรเย็บผ้าที่เป็นผู้บุกเบิกการผลิตรายแรก ถือเป็นการปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมตัดเย็บครั้งยิ่งใหญ่ จนกระทั่งที่ SINGER ได้ดำรงกิจการเครื่องใช้ไฟฟ้าสืบต่อมายังปัจจุบันนี้อย่างรุ่งเรื่อง ทั้งยังมีการพัฒนาสินค้านอกจากเครื่องจักรเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทอื่น อาทิ โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ฯลฯ ถือเป็นผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่ครอบคลุมสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ทุกประเภทไปแล้ว แต่การพัฒนาสินค้าของ SINGER ไม่ได้จบแค่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อำนวยแก่ลูกค้าระดับครัวเรือนเท่านั้น

Read More »