Tag Archives: Stickhouse

ไอศครีมเจลาโต้ “Stickhouse” อิมพอร์ตจากอิตาลี กระจายสาขา 60 แห่งทั่วโลก

ไอศครีมเจลาโต้ “Stickhouse” อิมพอร์ตจากอิตาลี กระจายสาขา 60 แห่งทั่วโลก

ไอศครีมเจลาโต้ “Stickhouse” อิมพอร์ตจากอิตาลี กระจายสาขา 60 แห่งทั่วโลก “ไอศครีมเจลาโต้” สัญชาติอิตาลีส่งตรงมาที่ประเทศไทย คิดว่ากระแสจะเป็นอย่างไร แต่ด้วยความที่เป็นคนไทยแล้ว เชื่อว่าอะไรที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร ย่อมเป็นกระแสได้ง่ายๆ เช่นเดียวกันกับอาหารการกินที่อิมพอร์ตมาจากต่างประเทศ คน

Read More »