Tag Archives: studio

สตูดิโอเช่า “Cafera Tales” พรีเวดดิ้งสมจริงด้วยฉากในร้านกาแฟ

สตูดิโอเช่า “Cafera Tales” พรีเวดดิ้งสมจริงด้วยฉากในร้านกาแฟ

สตูดิโอเช่า “Cafera Tales” พรีเวดดิ้งสมจริงด้วยฉากในร้านกาแฟ ตามธรรมเนียมของการแต่งงาน นอกจากพิธีกรรมตามศาสนาที่ให้คู่บ่าวสาวทำการยอมรับซึ่งกันและกันอย่างเป็นทางการแล้ว อีกหนึ่งเทรนด์ที่ยังไม่จางหายคือการถ่ายภาพพรีเวดดิ้งเพื่อนำไปตกแต่งในงาน หรือเก็บเป็นอัลบั้มทรงคุณค่าตราบนานเท่านาน และจากกระแสนี้เองจึงเกิดการถ่ายภาพพรีเวดดิ้งแบบสมจริง ภายในสตูดิโอเช่าอย่างร้าน “Cafera Tales” นันเอง

Read More »

สตูดิโอเช่า “Dominic studio” ธุรกิจเอาใจบ่าวสาวภาพถ่ายพรีเวดดิ้งพร้อมฉากสุดสวย

สตูดิโอเช่า “Dominic studio” ธุรกิจเอาใจบ่าวสาว ได้ใจภาพถ่ายพรีเวดดิ้งพร้อมฉากสุดสวย

สตูดิโอเช่า “Dominic studio” ธุรกิจเอาใจบ่าวสาวภาพถ่ายพรีเวดดิ้งพร้อมฉากสุดสวย สตูดิโอเช่า ธุรกิจทำเงินจากภาพถ่ายในโอกาสพิเศษ ปัจจุบันต้องยอมรับว่าภาพถ่ายเป็นตัวแทนของความทรงจำที่ดีที่สุด ขณะเดียวกันภาพถ่ายก็ยังสามารถบ่งบอกเรื่องราวได้หลากหลาย จนกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในงานต่างๆ โดย

Read More »