Tag Archives: VITO

ไอเดียธุรกิจ เครื่องกรองน้ำมัน “VITO” ผ่านการรับรองจากสถาบันชั้นนำ ลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

ไอเดียธุรกิจ เครื่องกรองน้ำมัน “VITO” ผ่านการรับรองจากสถาบันชั้นนำ ลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

ไอเดียธุรกิจ เครื่องกรองน้ำมัน “VITO” ผ่านการรับรองจากสถาบันชั้นนำ ลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับธุรกิจอาหารประเภททอด วัตถุดิบหลักซึ่งมีความสำคัญในการประกอบอาหารก็คงต้องยกให้น้ำมันพืชเป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งวัตถุดิบนี้เองที่เป็นต้นทุนสำคัญของธุรกิจ และเป็นภาระไม่น้อยในการสร้างกำไร เมื่อหนึ่งครั้งที่ต้องใช้น้ำมันในการทอดอาหารส่วนมากมักใช้ในปริมาณค่อนข้างมาก ตรงนี้ก็ทำให้ผู้ประกอบ

Read More »