Tag Archives: What’s a SHAKE

แฟรนไชส์ “What’s a SHAKE” เมนูชานมไข่มุกเสิร์ฟความสดใส ขยาย 40 สาขาใน 2 ปี

แฟรนไชส์ “What’s a SHAKE” เมนูชานมไข่มุกเสิร์ฟความสดใส ขยาย 40 สาขาใน 2 ปี

แฟรนไชส์ “What’s a SHAKE” เมนูชานมไข่มุกเสิร์ฟความสดใส ขยาย 40 สาขาใน 2 ปี การสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้น เจ้าของธุรกิจต้องดำเนินการขยายกิจการอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้ธุรกิจมีรากฐานที่มั่นคงพอ เพราะเมื่อธุรกิจเติบโตถึงจุดสูงสุดแล้วจะได้ไม่ล้มลงโดยง่ายเพราะมีรากฐานที่แข็งแกร่ง ซึ่งสำหรับ

Read More »