ประเภทของผู้ประกอบการ
ประเภทของผู้ประกอบการ

26 ประเภทของผู้ประกอบการ

ในโลกของธุรกิจการเปลี่ยนแปลงถือเป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจต้องเผชิญ ทั้งลักษณะการบริโภคที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีที่เข้ามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ โครงสร้างราคาที่ปรับเปลี่ยน ธุรกิจใหม่ๆที่เข้ามารวมไปถึงประเภทของผู้ประกอบการที่มีหลากหลายเพิ่มมากขึ้นและนี่คือ 27 ประเภทของผู้ประกอบการ

1.Entrepreneur

ผู้ประกอบการประเภทนี้คือผู้ประกอบการที่พร้อมจะเสี่ยงและก้าวข้ามความเสี่ยงเหล่าเพื่อความสำเร็จ มีแนวคิดและไอเดียธุรกิจที่พร้อมจะเสี่ยงเสมอเมื่อมองเห้นความคุ้มค่า เรียนรู้จากความผิดพลาดต่างๆและก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านั้น

2.Antipreneur

ตรงข้ามกับ Entrepreneur เพราะ Antipreneur นั้นจะเจาะจงที่การทำบริษัทขนาดเล็กให้มั่นคง ไม่เสี่ยงกับโอกาสต่างๆ และโฟกัสที่ Work-Life balance เป็นหลัก

3.Comfortpreneur

คือผู้ประกอบการที่อยู่ใน Safe zone และไม่ออกไปไหนทำธุรกิจแค่พออยู่ได้ไม่คาดหวังในการเติบโตเท่าที่ควร

4.Solopreneur

เป็นประเภทที่ดำเนินกิจการธุรกิจด้วยตัวเอง ค้นหาไอเดียต่างๆ วางแผนกลยุทธ์และใช้ทรัพยากรจากภายนอกเป็นหลัก เช่น Outsource เป็นต้น Solopreneur เลือกที่จะทำงานด้วยตัวคนเดียวเพื่อความสะดวกในการตัดสินใจและความก้าวหน้าของธุรกิจ

5.Mompreneur

เป็นชื่อเรียกผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์หรือช่วงสองสามปีแรกที่มีลูก ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการที่ดูแลและขายสินค้าเกี่ยวกับเด็ก

6.Vetrepreneur

คือผู้ประกอบการที่เป็นทหารผ่านศึกมีความสามารถและความเข้าใจเกี่ยวกับระบบกองทัพเป็นอย่างดี ช่วยให้การทำธุรกิจกับกองทัพต่างๆเป็นเรื่องง่ายซึ่งเป็นผลประโยชน์จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

7.Webpreneur

การดำเนินธุรกิจบนเว็บไซต์หรือโลกออนไลน์ สามารถทำได้ด้วยตัวคนเดียวและควบคุมค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี

8.Startupreneur

ตามชื่อข้างต้นคือผู้ประกอบการที่เริ่มต้นธุรกิจ Startup มีแรงขับเคลื่อนจากปัญหาต่างๆในสังคม สร้างธุรกิจที่ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ

9.Wantrepreneur

เป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในรูปแบบที่ตัวเองชอบ ส่วนใหญ่มักขาดการวิเคราะห์ที่ดีและส่งผลเสียให้กับธุรกิจ

10.Ecopreneur

ธุรกิจที่เกิดจากผู้ประกอบการเหล่านี้ต้องเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะผู้ประกอบการประเภทนี้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรกเพื่อแก้ไขปัญหามลภาวะต่างๆ

11.E-preneur

E-preneur ทำงานบนโลกออนไลน์เหมือนกับ Webpreneur แต่มีความหลากหลายในรูปแบบมากกว่าทั้งการทำแพลตฟอร์มร้านค้า หรือรวมไปถึง E-commerce

12.Expatpreneurs

Expatpreneurs หมายถึงผู้ประกอบการต่างชาติ ซึ่งคือผู้ประกอบที่เลือกดำเนินกิจการธุรกิจในต่างประเทศเพื่อโอกาสที่มากกว่าและตลาดที่ใหญ่กว่า

13.Fauxpreneur

คือประเภทที่มีผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการที่ดีแต่ขาดการวางแผนธุรกิจ ซึ่งมีความเสี่ยงเป็นอย่างมากในโลกธุรกิจ

14.Freepreneur

คือผู้ประกอบการที่เริ่มต้นธุรกิจด้วยต้นทุนที่ต่ำและใช้แหล่งเงินทุนจากภายนอกที่ไม่ใช่ทุนของตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางด้านการเงิน ใช้ความสามารถและความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจ

15.Intrapreneur

ผู้คิดแผนพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ใช้เงินทุนจากภายในบริษัทเพื่อพัฒนาธุรกิจให้มีการเติบโต

16.Localpreneur

เป็นประเภทผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจภายในท้องถิ่นและไม่ต้องการออกจากท้องถิ่นของตัวเอง คล้ายกับ Comfortpreneur

17.Megapreneur

Megapreneur โฟกัสที่การทำสิ่งเล็กให้มีผลตอบแทนมากกว่าปกติ พัฒนาธุรกิจในมีรายได้ในรูปแบบของ Passive Income และมักคิดการใหญ่เสมอ

18.Infopreneur

เป็นผู้ประกอบการที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆมากมาย และนำมาวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ความน่าจะเป็นและความถูกต้องของข้อมูลเหล่านั้น และจำหน่ายออกไปเพื่อสร้างผลกำไร

19.Minipreneur

โฟกัสบนธุรกิจที่ตัวเองมีทักษะและความเชี่ยวชาญมากพอคิดถึงความเป็นไปได้จากประสบการณ์ของตัวเอง Minipreneur ส่วนใหญ่ประกอบกิจการให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจต่างๆ

20.Multipreneur

เป็นผู้ประกอบการที่ดูแลหลายธุรกิจพร้อมกันใช้ความสามารถที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดกระจายความเสี่ยงแต่เป็นประเภทที่ต้องใช้ทรัพยากรเป็นจำนวนมาก

21.Passivepreneur

มุ่งเน้นการสร้างระบบการสร้างรายได้แบบ Passive Income ดำเนินธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ที่จะมีรายได้ระยะยาว

22.Skepticpreneur

Skepticpreneur จะกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงค่อนข้างมากจนอาจมากเกินไป หลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่างๆจนอาจทำให้เสียโอกาสทางธุรกิจไป

23.Socialpreneur

เป็นผู้ประกอบการที่ทำเพื่อสังคมเป็นหลัก ดำเนินธุรกิจเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆในสังคม

24.Studentpreneur

ส่วนใหญ่ใช้เรียกผู้ประกอบการที่เป็นนักเรียน-นักศึกษา ซึ่งมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจและมีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อย

25.Twitterpreneur

คือผู้ประกอบการที่สร้างธุรกิจบนแพลตฟอร์ม Twitter ประกอบธุรกิจต่างๆที่ใช้ Twitter เป็นหลักเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาสนใจธุรกิจของพวกเขา

26.Wingpreneur

ส่วนใหญ่ใช้เรียกผู้ประกอบการที่ใช้การระดุมเพื่อสร้างธุรกิจขึ้นมา เสนอแผนธุรกิจ ไอเดียต่างๆ และแนวโน้มของธุรกิจเพื่อหาเงินทุนจากนักลงทุนต่างๆ

แสดงความคิดเห็น